Magnetterapi (magnetarmband m.m.)

Text: Linda Nevrén, Dipl. Magnetterapeut, Magnet Health AB


Med benämningen magnetterapi, avses användning av magnetprodukter, tex. magnetarmband.

Dvs. att vi inte arbetar med någon typ av fysisk magnetbehandling, utan erbjuder ett komplett sortiment av magnetprodukter, såsom magnetarmband, magnetmadrasser m.m . för människor, magnettäcke, magnetpaddar mm. för hästar samt tex. magnethalsband för hundar.


Magnetterapi klassas som en alternativ- eller sk. komplementärmedicin, det är inte produkter som på något sätt ska ersätta tradionell läkar- eller veterinärvård.

Våra magnetprodukter har sk. permanenta, unipolära läkemagneter med en korrekt polarisering och uppmätta styrkor. Gauss är den måttenhet vi använder (1 tesla = 10 000 Gauss, dvs. 100 Gauss = 10mT).

De produkter som innehåller FIR (far infred, dvs. infrarött ljus), har 4-14 micron. 

Som vi alla känner till har en magnet en nord- och en sydpol, som stöter ifrån eller attrahera olika magnetiska material. Magneter kan också skapa en attraktions-kraft på järn.

I magneter spinner alla elektroner åt samma håll och dess effekt är att den får elektroner i andra material att också spinna. Rotationens olika riktningar skapar en attraktion.

Vill du veta mer om vad en magnet är? Se filmen från ur.se, Magnetmysteriet>>