FAQ - Magnetterapi/häst & hund

Vad är Gauss?

Styrkan i ett magnetfält mäts i Gauss eller Tesla. Tesla kommer av Nikola Tesla (1856-1943). 1 Tesla T motsvarar 10 000 Gauss. Följaktligen är 200 Gauss detsamma som 20 mT (mikrotesla).

För terapimagneter används oftast enheten Gauss. Magnetterapiprodukter har en styrka på ett par hundra Gauss till flera tusen. Som jämförelse är jordens naturliga magnetfält ca 1/2-1 Gauss och en vanlig kylskåpsmagnet ca 10 Gauss.


Finns det några biverkningar?

Generellt är bieffekterna minimala. Inledningsvis kan vissa djur bli lite oroliga. I de flesta fall är detta tills en anpassning av de magnetiska fälten etablerats. Om de skulle bli väldigt nervös eller stressad, bör man ta av magneten eller magneterna och åter sätta på vid ett senare tillfälle, under en kortare period inledningsvis. Detta för att successivt låta dem anpassa sig till det magnetiska fältet.


Vilka försiktighetsåtgärder bör man tänka på när det gäller hästar?

- Magnetprodukter för hästar är ej lämpligt till ston som är högdräktiga.
- Använd inte magnetprodukter i kombination med liniment.
- Använd inte magnetprodukter vid en ny, uppkommen skada (inom 3 dygn).
- Använd inte magnetprodukter om hästen har en obehandlad infektion.
- Om hästen står under medicinering, vg. rådgör med veterinär.
- Magnetterapi är inte avsedd att ersätta traditionell veterinärvård, utan ska ses som en komplementär behandling.


Vilka användningsråd finns för häst?

Våra magnetprodukter är främst avsedda att användas när hästen står inne i sin box. De är inte lämpade att användas under rid- eller körträning, ej heller under vistelse i hage. Undantag är vid lätt motionering, tex. skritt & uppvärmning (skrittmaskin).

Vänj hästen successivt vid magnetprodukten, dvs. att det kan räcka med 20-30 min vid första användningstillfället. Du bör hålla din häst under uppsikt första gången den använder magnetprodukter, då den kan bli orolig. Dock är det vanligast att hästen blir lugn och avslappnad, ev. vill den lägga sig ned i boxen.

Magnetprodukten/-erna behöver inte sitta på hästen en hel dag/natt för att vara effektiv.

Växelverkan med magnetprodukter, har uppmärksammats att vara en mkt. effektiv metod. Använd därför med fördel produkten under upprepade tillfällen för att uppnå optimal effekt.

Vg. beakta försiktighetsåtgärder enl. ovan.


Finns det någon karens för magnetprodukter?

Finns det någon karens för magnetprodukter?

TRAVSPORT
SVENSK TRAVSPORT, SVENSK GALOPP / Karenstids- och förbudslista / 2019-12-20

B) FÖRBJUDET PÅ TÄVLINGSDAGEN 
• Fysikalisk behandling inklusive kiropraktik, LED-ljus och annan ljusbehandling, naprapati, osteopati, akupressur, ultraljudsbehandling och magnetterapi. 

RIDSPORT
Svenska Ridsportförbundet / Karenstids- och förbudslista / 2020-12-31
B) FÖRBJUDET PÅ TÄVLINGSDAGEN 
• Fysikalisk behandling inklusive kiropraktik, LED-ljus och annan ljusbehandling, naprapati, osteopati, akupressur, ultraljudsbehandling och magnetterapi.