FAQ - Vanliga frågor (bl.a. om magnetarmband)

FAQ - Frequently Asked Questions (vanliga frågor)

FAQ för djurprodukter (häst, hund, katt) & användningsråd för häst hittar du här>>


Finns det några biverkningar?
Generellt är bieffekterna minimala. Inledningsvis kan vissa personer känna en lätt yrsel, obehagskänsla eller trötthet. I vissa fall upplevs dessa symtom tills en anpassning av de magnetiska fälten etablerats. Symtomen är ofta mer vanliga hos kvinnor än hos män. Om obehag upplevs, bör man ta av magneten eller magneterna och åter sätta på vid ett senare tillfälle, under en kortare period inledningsvis. Detta för att successivt låta kroppen anpassa sig till det magnetiska fältet.

Vilka försiktighetsåtgärder bör man tänka på?
- Magnetprodukter bör ej användas när man är gravid och ej på spädbarn.
- Använd ej magnetprodukter efter bypass operation utan rådgörning med läkare.
- Rådgör även med läkare om du bär pacemaker.
- Om du bär artificiella leder, kan det uppstå obehag, beroende på den artificiella ledens material och placering, i kombination med vilken magnetprodukt som används.
- Använd inte magnetprodukter vid en ny, uppkommen skada (inom 3 dygn).
- Använd inte magnetprodukter om du har en obehandlad infektion.
- Om du äter starka mediciner, vg. rådgör med Din läkare.

Finns det några användningsråd?

Våra magnetprodukter är endast avsedda att användas som en komplementär behandling, dvs. att de ej ska ersätta tradionell läkarvård.

Inledningsvis kan vissa personer känna en lätt yrsel, obehagskänsla eller trötthet, läs mer under "Biverkningar".

Det har även uppmärksammats att viss värk under en kort tid kan kännas lite förvärrad, detta är dock ett kort övergånggstadium. Du bör då ta av/ta bort magnetprodukten och åter sätta på vid ett senare tillfälle.

- Du behöver inte använda produkten en hel dag/natt för att den ska vara effektiv.
- Du bör ej använda magnetprodukter mer än ca. 12 timmar/dygn.
- Växelverkan med magnetprodukter kan vara en effektiv metod. Använd därför med fördel produkten under upprepade tillfällen för att uppnå ev. effekt.


Vad är Gauss?
Styrkan i ett magnetfält mäts i Gauss eller Tesla. Tesla kommer av Nikola Tesla (1856-1943). 1 Tesla T motsvarar 10 000 Gauss. Följaktligen är 200 Gauss detsamma som 20 mT (mikrotesla).

För terapimagneter används oftast enheten Gauss. Magnetterapiprodukter har en styrka på ett par hundra Gauss till flera tusen. Som jämförelse är jordens naturliga magnetfält ca 1/2-1 Gauss och en vanlig kylskåpsmagnet ca 10 Gauss.